Formidling av kulturminneplaner

Kulturminneplaner har vært et satsingsområde for Riksantikvaren de siste årene. Kommunene har kunnet søke om midler til arbeidet, og alle kommunene i Namdalen har gjort dette. Av 11 kommuner er 5 kommuner i oppstarten av arbeidet, og vi deltar i arbeidsgrupper i fire av disse kommunene. Noen av disse har jobbet med kulturminneplanen tidligere, men har ikke kommet skikkelig i gang før nå.

5 kommuner er ferdige med planene og 1 kommune blir ferdig i løpet av 2020. For disse gjenstår det “bare” å følge opp tiltaksdelen. Dette er et arbeid som går over flere år og involverer mange samarbeidspartnere, deriblant oss. For det meste er det snakk om tilrettelegging og formidling av kulturminner, som oftest de automatisk fredede.

Det siste året har vi jobbet med to utstillinger om kulturminner; “Skorovatn – arbeiderboligene på Myra” og den nylig ferdigstilte “Kulturminner som binder oss sammen”. Dette er to utstillinger som på ulike måter formidler kulturminner som er viktige for kommunene.

Arkitekturdetaljer fra Skorovatn

“Skorovatn – arbeiderboligene på Myra” er en ren fotoutstilling som tar for seg arkitekturdetaljene som gjør nettopp arbeiderboligene så spennende. Her leide vi inn en fotograf som tok stilige bilder for oss. Du kan lese mer om den her.

Banner fra utstilling

“Kulturminner som binder oss sammen” er en ny vandreutstilling som vi i Distriktsseksjonen har laget på oppdrag fra Namsos kommune. Det er en utstilling som er laget med utgangspunkt i kulturminneplanene til gamle Fosnes, Namsos og Namdalseid kommune. Den tar for seg ulike kulturminner som binder folk i den nye kommunen sammen, og den vil bli trykt opp på roll-ups. Planene er at den skal vandre rundt i den nye storkommunen.

Begge disse utstillingene er eksempler på hvordan man kan formidle kulturminner som er viktige for kommunen. En kulturminneplan vil allerede ha gjort jobben med å gjøre et utvalg, og man vil samtidig har samlet inn en del informasjon om kulturminnene. Dermed har man det kildematerialet man trenger for å lage en utstilling. 

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt