Fagdag om utstillingsarbeid for frivillige

Våre flotte frivillige gjøre en fantastisk jobb på bygdemuseene i distriktet. I tillegg til blant annet registrering, guiding og vedlikehold, holder de også på med utstillingsarbeid. Det er særlig tre grupper, to i Lierne og en i Overhalla, som har kommet langt i dette arbeidet. For å gi dem litt faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling, samlet vi gjengen til to Fagdager om utstillingsarbeid.

Bilde av deltakere på samling om utstillingskonsept

Første fagdag ble holdt i Lierne, der de frivillige fikk opplæring i å lage utstillingskonsept. Dette er et svært nyttig verktøy når man skal i gang med å lage utstillinger, for å få tenkt igjennom og systematisert ideer, målgruppe, utforming, tekster osv. Gruppene fikk prøve seg på å lage konsept til to ulike temaer; sko og kaffe. Det ble veldig spennende konsepter som nå kan jobbes videre med. I tillegg var det satt av god tid til prat og sosialt samvær, samt en befaring på Allheim for å se på utstillingene der.

Bilde fra fagdag om utstillingsutforming

Vår andre fagdag hadde fokus på utstillingsutforming og utstillingsdesign. Her fikk de frivillige først en omvisning i forkle-utstillingen som gruppen i Overhalla har laget. Deretter forflyttet vi oss til Fru Opdal, der fikk de se på mange eksempler for gode og dårlige utforminger, samt tips til ulike designelementer som kan brukes. Det ble en dag med masse påfyll av både faglig innhold, mat og prat.

Tilbakemeldingene på fagdagene har vært gode, og de frivillige har blitt inspirert til å jobbe videre egne utstillinger. Vi gleder oss til å se resultatene!