Én tråd - mange teknikker

Dette er en utstilling som viser ulike håndarbeidsteknikker. Utstillingen består av 5 temaplakater. Gjenstander lånes fra det lokale bygdemuseet, og tekstiler lånes inn fra private. Utstillingen vil derfor ha ulik utforming fra sted til sted.

En utstilling med et tekstbanner, gjenstander og tekstiler
Broderiutstilling Haugum Mølle høst 2017
Bildecollage Tekstilutstilling

Tidligere visningssteder