Nomenklaturer

Gjenstandsregistrering er en av kjerneoppgavene til museene, men det er også en oppgave som det ofte er vanskelig å finne tid til.

På bygdemuseene våre har vi en større utfordring med å finne personer som er villig til å bruke fritiden sin på å registrere. I tillegg er det ofte veldig varierende kunnskapsnivå, så vi bruker en god del tid på kurs og opplæring. Et fint hjelpemiddel for de frivillige er de gode gamle heftene med nomenklaturer.

Nomenklatur er en liste over en samling av de navn, fagord eller lignende som forekommer i for eksempel en kunstart eller terminologien i et bestemt fag. Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, som vi i dag kjenner som Norsk Museumsforbund, ga tidlig på 80-tallet ut noen hefter med nomenklaturer innenfor drikkestell, melkestell og noen flere.

Det ligger nok en del slike hefter i skuffer og skap rundt omkring på museene i landet, og vi har valgt å finne frem disse. Heftene gir litt informasjon om gjenstandene samt synonymer, og gjør det lettere å identifiserer og sette navn på ting og tang på bygdemuseene. Sammen med litt kursing fra oss håper vi å kunne gi gjenstandsregistreringsarbeidet et lite løft, men som alt annet i distriktet så tar det tid.