Fra avdeling til seksjon

 

Avdeling Bygdesamlinger ble opprettet i 2012 for å bistå seks kommuner i Namdalen med å utvikle sine museale virksomheter.Kommunene Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy og Overhalla har alle ulike anlegg og samlinger. Vårt arbeid har bestått av blant annet rådgiving, opplæring, befaringer og bistand til søknadsskriving. Namdalen har mye spennende å by på innenfor museumsfeltet, og det er mange flotte frivillige som legger ned en fantastisk innsats for å ta vare på vår felles historie.

Vi har vært mye ute i distriktet og kikket på fantastiske kulturminner. Her fra Eiterneset i Nærøy.

 

Etter 5 år med drift har avdelingen naturlig nok endret seg, i takt med behovene fra kommunene. I starten var fokus primært på museumsanlegg og samlinger, mens vi nå driver med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet i et mye bredere perspektiv. Vi har også fungert som en seksjon helt fra starten, og det er derfor et naturlig steg å endre navn. Vi jobber ute i distriktet, og nå gjenspeiles også dette i navnet vårt: Distriktsseksjonen.

 

Vi skal fortsette å jobbe ute i distriktet i årene fremover. Her fra Berglia i Sørli.

 

Dette har liten betydning for det praktiske arbeidet som utføres. Vi skal fortsatt være gode rådgivere for kommunene og de frivillige som jobber hardt med å holde bygemuseer og kulturminner ved like og i live.

Arkiv

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt

Kulturvandring