Samlingsarbeid i distriktet – en urørt utstilling

Vi har nettopp hatt en gjennomgang av en gjenstandssamling som står plassert i Gammelbanken på Kolvereid. Denne samlingen tilhører Nærøy kommune, som fra 01.01.2020 blir en del av nye Nærøysund kommune. Samlingen ble gitt til kommunen tidlig på 1990-tallet, og ble registrert både manuelt og digitalt. Siden har den stort sett stått urørt.

Gjenstandene har for det meste hatt det greit i rommet. Samlingen består i hovedsak av gjenstander av tre og metall. Det er ikke noen spesielt sårbare gjenstander her. Temperaturen har vært grei, bortsett fra en del temperatursvingninger på ytterveggene. Her har murveggene hatt en del fukt og det har ført til salt-dannelse.

Hva skjer med en utstilling som står urørt i 25år?

I dette tilfelle kan man vel si at det ikke har skjedd noe som helst. Unntaket er utstillings-materialet. Man valgte å gi utstillingen litt mer liv ved å sette inn litt organisk materiale: høy blant jordbruks- og heste-redskapene, mose blant fangstredskapene, tang blant fiskeredskapene, og mel blant gjenstandene knyttet til baking og matlaging. Dette er et fint grep som gir litt ekstra uttrykk i utstillingen. Utfordringen kommer i det dette ikke blir fulgt opp, og i Gammelbanken har insekter slått seg til rette i melet. Her finner vi spor etter insektene og larvepupper. Vi kunne heldigvis ikke finne levende spor, men gjenstandene må likevel behandles.

Dette er en typisk bygdesamling med fokus på fiskarbonden med sine attåtnæringer. Gjenstandene kan enkelt deles opp i ulike tema som gir et godt utgangspunkt for videre bruk. Her er det mange muligheter, og gjenstandene kan fint stilles ut også andre plasser i kommunen. Slik den står i dag er det de færreste som får se den.