Sikringsgjennomganger i distriktet

Sikring av bygg og samlinger er en helt sentral del av arbeidet for et museum. For våre museumsanlegg i distriktet er det en ekstra stor utfordring siden man har få eller ingen ressurser til dette arbeidet.

En sikringsgjennomgang ser på brann, tyveri og klima (lys, temperatur, luftfuktighet og skadedyr/insekt), og er et verktøy for å kunne jobbe mer systematisk med sikring av samlingene. Vi har spesielt fokus på brannvern, siden dette gjelder personsikring, og sikring av sårbare gjenstander som tekstiler og arkivalier. En slik rapport er ikke alltid like hyggelig lesning, men det er nødvendig med en bevisstgjøring av temaet, samt få på plass en del grunnleggende tiltak. 

Sikring av bygg og samlinger er en helt sentral del av arbeidet for et museum. For våre museumsanlegg i distriktet er det en ekstra stor utfordring siden man har få eller ingen ressurser til dette arbeidet.

En sikringsgjennomgang ser på brann, tyveri og klima (lys, temperatur, luftfuktighet og skadedyr/insekt), og er et verktøy for å kunne jobbe mer systematisk med sikring av samlingene. Vi har spesielt fokus på brannvern, siden dette gjelder personsikring, og sikring av sårbare gjenstander som tekstiler og arkivalier. En slik rapport er ikke alltid like hyggelig lesning, men det er nødvendig med en bevisstgjøring av temaet, samt få på plass en del grunnleggende tiltak. 

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt