Skoleplansjer i Flatanger

Flatanger bygdemuseum består av en sammenbygd lærerbolig og skolehus på Hilstad. Blant mange spennende gjenstander i samlingen, har de en stor mengde skoleplansjer. Disse plansjene har vært lagret på museet i mange år, noen var registrerte mens andre var satt dit fra andre skoler i kommunen. Når var det på tide å sortere igjennom alle plansjene og få fotografert og registrert de.

Skoleplansjene var en del av anskuelsesundervisningen, en pedagogisk metode som ble sentral på slutten av 1800-tallet. Læreren skulle lede barna til å se og sanse omgivelsene. Plansjene var dermed viktige visuelle hjelpemidler i undervisningen. Dyr, planter, anatomi og bibelske scener var blant de mange temaene som ble illustrert. Plansjene var aktivt i bruk helt frem til 1960-tallet.

Vi begynte med å samle alle plansjene, som viste seg å være over 600 stykker. Deretter begynte den store jobben med å sortere alle på de ulike seriene, for så å sortere vekk duplikater. Deretter ble alle plansjene fotografert og registrert, og vi endte opp med 301 plansjer i den nye samlingen. Noen av disse var registrert fra før, mens andre ikke hadde noe informasjon om hvilken skole de kom fra.

Nå ble alle seriene komplette, med de best bevarte eksemplarene av hver plansje. De fleste seriene hadde flere duplikater, og disse vil bli gjennomgått enda en gang. Flere av duplikatene er i svært dårlig tilstand, preget av blant annet fuktskader, rifter og påtegnede merker. De dårligste vil bli avhendet, mens de andre duplikatene vil bli benytte som rekvisitter inntil videre. Den registrerte samlingen er pakket ned og lagret i gode lokaler med jevn temperatur og luftfuktighet, og vil bli tatt frem til årlige utstillinger på bygdemuseet.