Gammeldags julefeiring

Kvernhuset på Namdalsmuseet

I løpet av dette året har vi fått på plass en formidlingskatalog med oversikt over de formidlingsopplegg vi kan tilby skoler og barnehager. Et av disse formidlingsoppleggene er “Jul i gamle dager”. I dette opplegget blir barna kjent med gamle dagers julefeiring; ei feiring som var preget av både tradisjoner og folketroens forestillinger. Forestillingene om…

Les mer