Kulturminneplanarbeid – SEFRAK

Forfallent hus i Lierne

Mange av landets kommuner holder på med kulturminneplanarbeid. Riksantikvarens prosjekt “Kulturminner i Kommunene” (KiK), som gir støtte til arbeidet, har vært utslagsgivende for alle planene som nå er ferdig, underveis eller planlagt. To av våre kommuner har allerede vært igjennom denne prosessen, og nå er de fire resterende godt i gang. Det er mange parter…

Les mer

Nomenklaturer

Nomenklaturer

Gjenstandsregistrering er en av kjerneoppgavene til museene, men det er også en oppgave som det ofte er vanskelig å finne tid til. På bygdemuseene våre har vi en større utfordring med å finne personer som er villig til å bruke fritiden sin på å registrere. I tillegg er det ofte veldig varierende kunnskapsnivå, så vi…

Les mer

Vi spiller på én streng

Siffernoter

For en stund siden skrev jeg om det fascinerende og relativt enkle instrumentet Salmodikon. Vi er en kollegakvartett i Namdalen som har begynt på et prosjekt om instrumentet. Ingen av oss hadde noen erfaring med salmodikon fra før, men vi har gått løs på prosjektet med stor entusiasme. I slutten av januar hadde vi vår første…

Les mer

Gammeldags julefeiring

Kvernhuset på Namdalsmuseet

I løpet av dette året har vi fått på plass en formidlingskatalog med oversikt over de formidlingsopplegg vi kan tilby skoler og barnehager. Et av disse formidlingsoppleggene er “Jul i gamle dager”. I dette opplegget blir barna kjent med gamle dagers julefeiring; ei feiring som var preget av både tradisjoner og folketroens forestillinger. Forestillingene om…

Les mer

Salmodikon

Salmodikon

  Under et Primuskurs for noen uker siden kom vi over dette snodige instrumentet. Nærmere undersøkelser viste at flere av våre bygdemuseer har minst et slikt salmodikon i samlingene, bildet viser et fra Fosnes Bygdemusem. Salmodikon (eller psalmodikon, salmedunk på folkemunne) er et strykeinstrument med en streng som spilles på med en fiolinbue. I sin…

Les mer

Godt nok

Noen gjenstander i et hjørne med trevegger

Noe vi har snakket mye om rundt omkring på bygdemuseene våre har vært hva som er godt nok. Vi skulle alle ønske at det var optimale magasinforhold, at samlingen var registrert på Primus og Digitalt Museum med bilder, og at bygningene i det minste var oppe på normal vedlikeholdsstandard. De fleste museer rundt omkring i…

Les mer

Blogging fra bygda

Befaring av bygdetun i Lierne

Kurs og konferanser gir inspirasjon. Man kommer tilbake til jobbhverdagen med hodet fullt av ideer som man vil sette ut i praksis med en gang. Som oftest går det ikke mange timene før man blir fanget opp av hverdagen igjen, med e-poster og telefoner og møter og lignende. Men ikke denne gangen! Etter å ha…

Les mer

Ny Distriktskonservator på plass

Distriktskonservatorene utenfor Norveg

Therese Danielsen fra Bindalen er utdannet som arkeolog ved UiT og har mange års erfaring som avdelingsleder i Helgeland Museum avd. Bindal. Hun begynner nå som Distriktskonservator med arbeidssted på Rørvik. Med elleve års museumserfaring, er hun vant til å få til mye med marginale ressurser.

Les mer