Siffernoteskrift

Musikkutstilling Namsos

    Et siffernoteskrift er et notesystem utviklet for å notere musikktoner med siffer. Grunnskalaen skrives med tallene 1 – 7, neste skala fortsetter med understreket tall, så dobbelt understrek, mens skalaen under noteres med overstreket tall og så dobbelt overstrek. Hele tonetrinn markeres med et . mens halvtrinnene mellom tonene er markert med *…

Les mer

Én streng -mye musikk

Musikkutstilling Namsos

Siden 2016  har vi jobbet med et prosjekt om salmodikon, et enkelt enstrengs strykeinstrument. Nå er nærmer finalen seg, med en konsert 13.juni i Namsos Kulturhus der et spesialkomponert verk for salmodikon, cello og kor skal fremføres. Vi har også laget en vandreutstilling som ser nærmere på salmodikonet, siter og andre hjemmelagede instrumenter. Instrumentet hadde en…

Les mer