Vi spiller på mange instrumenter, men fortsatt bare en streng

Salmodikon bildecollage av instrumentbygging

Vi har tidligere skrevet både om instrumentet salmodikon, og om vårt forsøk på å spille på disse gamle instrumentene. Siden sist har prosjektet tatt noen sjumilssteg, og nå står vi med åtte nybygde instrumenter! Museet Midt IKS er initiativtaker og primus motor i prosjektet, men det er mange andre aktører som også er med. Det…

Les mer