Siffernoteskrift

Musikkutstilling Namsos

    Et siffernoteskrift er et notesystem utviklet for å notere musikktoner med siffer. Grunnskalaen skrives med tallene 1 – 7, neste skala fortsetter med understreket tall, så dobbelt understrek, mens skalaen under noteres med overstreket tall og så dobbelt overstrek. Hele tonetrinn markeres med et . mens halvtrinnene mellom tonene er markert med *…

Les mer