Samlerapport sikring

Bilder av rapport

En oppsummering av Distriktsseksjonen sikringsgjennomgang 2019-2022   Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bevaring og sikring av museumsbygg og -samlinger. Et ledd i dette arbeidet har vært å gjennomføre en sikringsgjennomgang av alle museumsbygg i de ni kommunene. Arbeidet med kartleggingen ble gjennomført i perioden 2019-2022. Denne rapporten er en sammenfatning av status for bygdemuseene…

Les mer