Distriktskonservatorens blogg

Å jobbe med museum og kulturminner i distriktet stiller litt andre krav enn om man befinner seg på en mer sentral og ikke minst større plass. I distriktet må man være fleksibel i forhold til både ressursbruk og materialer. Samtidig er distriktet vårt fylt med fantastiske personer som stiller opp og legger ned en betydelig arbeidsinnsats.

Utstilling, en tråd mange teknikker, Jøa

En tråd vandrer videre

  Vår vandreutstilling “En tråd – mange teknikker” er nå satt opp på Fyret Flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune. Dette er en utstilling som…

Musikkutstilling Namsos

Siffernoteskrift

    Et siffernoteskrift er et notesystem utviklet for å notere musikktoner med siffer. Grunnskalaen skrives med tallene 1 – 7, neste skala fortsetter med…

Musikkutstilling Namsos

Én streng -mye musikk

Siden 2016  har vi jobbet med et prosjekt om salmodikon, et enkelt enstrengs strykeinstrument. Nå er nærmer finalen seg, med en konsert 13.juni i Namsos Kulturhus…

Salmodikon bildecollage av instrumentbygging

Vi spiller på mange instrumenter, men fortsatt bare en streng

Vi har tidligere skrevet både om instrumentet salmodikon, og om vårt forsøk på å spille på disse gamle instrumentene. Siden sist har prosjektet tatt noen…

Stine på tur

Fra avdeling til seksjon

  Avdeling Bygdesamlinger ble opprettet i 2012 for å bistå seks kommuner i Namdalen med å utvikle sine museale virksomheter.Kommunene Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy…

Sørsamisk bringeklede

Boengeskuvmie

I vår gikk vi igjennom gjenstandssamlingen i Namsskogan i forbindelse med at vi pakker den ned. Det er mange fine gjenstander som nå er avfotografert…

Tittelbanner

Én tråd -mange teknikker

På Haugum Mølle i Overhalla står Strømhylden-samlingen utstilt. Dette er en samling på mellom 600-700 gjenstander som ble testamentert til kommunen av Ludvig Strømhylden. Som…

Forfallent hus i Lierne

Kulturminneplanarbeid – SEFRAK

Mange av landets kommuner holder på med kulturminneplanarbeid. Riksantikvarens prosjekt “Kulturminner i Kommunene” (KiK), som gir støtte til arbeidet, har vært utslagsgivende for alle planene…

Nomenklaturer

Nomenklaturer

Gjenstandsregistrering er en av kjerneoppgavene til museene, men det er også en oppgave som det ofte er vanskelig å finne tid til. På bygdemuseene våre…

Siffernoter

Vi spiller på én streng

For en stund siden skrev jeg om det fascinerende og relativt enkle instrumentet Salmodikon. Vi er en kollegakvartett i Namdalen som har begynt på et…

Kvernhuset på Namdalsmuseet

Gammeldags julefeiring

I løpet av dette året har vi fått på plass en formidlingskatalog med oversikt over de formidlingsopplegg vi kan tilby skoler og barnehager. Et av…

Salmodikon

Salmodikon

  Under et Primuskurs for noen uker siden kom vi over dette snodige instrumentet. Nærmere undersøkelser viste at flere av våre bygdemuseer har minst et…